Wednesday, January 31, 2007

برگزاری از مراسم عاشورا درامریکا (Report)

صد ها تن از مسلمانان دهم ماه محرم الحرام روزعاشورا درشهر تیمپی ایالات متحده امریکا برگزارکردند.

حدود 300 تن از برادران وخواهران مسلمان از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، لبنان ، عراق ، مکسیکو و ایالات متحده امریکا درمرکز المهدی گردهم آمده و از دهم ماه محرم الحرام تجلیل بعمل آوردند.

داود هیرمندی یکتن از مسئولین برگزاری این مراسم گفت که مراسم عاشورا از روز اول برج محرم الحرام الی سیزدهم آن درمرکزالمهدی شهر تیمپی برگزارمیشود. وی افزودکه مراسم عاشورا همه ساله درشهرهای مختلف ایالات متحده امریکا برگزارمیگردد. درمراسم روزدهم محرم ابتدا همه مسلمانها نماز مغرب را ادا نمودند، به تعقیب آن صرف طعام صورت پذیرفت. بعد از صرف غذا یکتن از علمای دینی پیرامون اهمیت این روز درتاریخ اسلام صحبت نمود. ودراخیر مراسم نوحه خوانی و سینه زنی برای عذاداری امام حسین صورت گرفت.

آقای هیرمندی گفت: "اجندای مراسم همه روزه یکسان است. ابتدا همه با هم نماز شام را میخوانیم ، بعداً نان شب صرف میشود. و بعد از غذا صحبت و بحث است و دراخیر هم نوحه خوانی صورت میگیرد." او علاوه کرد، " برای صحبت پیرامون اهمیت این روزتاریخی هر شب یک عالم و دانشمند تازه راازکشورهای مختلف دعوت میکنند."

هیرمندی همچنان افزود که این چهارمین سالی است که مراسم عاشورا درمرکزالمهدی برگزارمیشود. اوگفت: " قبلاً ما این مراسم را درخانه ها تجلیل میکردیم."

شهر تیمپی که دردامنه شرقی شهرفینکس، یکی ازجمله شهرهای بزرگ امریکا درایالت جنوبغربی اریزونا موقعیت دارد، اخیرا اجتماع قابل توجه مسلمانان رابخود جذب کرده است
.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home